WYKONYWANIE USŁUG PROJEKTOWYCH:
                                   
WYKONYWANIE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH ARCHITEKTONICZNYCH, WIELOBRANŻOWYCH INWESTYCJI WEDŁUG WYTYCZNYCH INWESTORA
- obiekty budownictwa użyteczności publicznej - biurowe, handlowe, gastronomiczne, służby zdrowia, oświaty, obiekty sportowe,
- obiekty budownictwa przemysłowego,
- obiekty budownictwa mieszkalnego,
- obiekty historyczne będące pod ochroną konserwatora zabytków,
 
REALIZACJA KOPMLETNYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH INWESTYCJI WŁĄCZNIE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- wykonywanie projektów budowlanych,
- koordynacja i uzgadnianie projektu budowlanego niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wykonywanie projektów zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, adaptacji oraz rozbudowy obiektów,
- wykonywanie inwentaryzacji budowlanych,
- wykonywanie projektów wykonawczych, powykonawczych , warsztatowych,
- wykonywanie projektów wnętrz,
- wykonywanie analiz, ekspertyz, specyfikacji oraz opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji,
- wykonywanie opracowań kosztowych inwestycji,
- wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej,
- pełnienie nadzorów autorskich z tytułu wykonanych projektów wykonawczych inwestycji.
 
Powyższe usługi realizowane są w oparciu o umowę na świadczenie usług projektowych
i obejmują wykonanie usługi zgodnie z zleceniem w terminie ustalonym z zleceniodawcą.
Cena usługi ustalana jest indywidualnie, w oparciu o zakres zlecenia.
hex9.jpg
hex10.gif
hex11.gif
hex12.gif
hex13.gif
hex14.gif
hex15.gif