UDZIAŁ W KONKURSACH:
 
2011
Konkurs na opracowanie koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
2010
Konkurs na opracowanie koncepcji  centrum administracyjnego gminy Wielka Wieś wraz  z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szyce.
2009
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z płytą starego rynku w Bydgoszczy.
2005    
Konkurs urbanistyczny „Vision Akureyri Competition” w Islandii.
2004
Konkurs na opracowanie projektu arch.- urbanistycznego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu Centrum Szczyrku - wyróżnienie.
2003
Konkurs koncepcyjny „The Northern Osaka Station Area” w Japonii.
Konkurs SARP NR 926 na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Śródmiejskiego Centrum w Olsztynie - wyróżnienie.
2002
Konkurs na zagospodarowanie terenów po przemysłowych dzielnicy Karolina w Ostrawie.
Konkurs SARP NR 922  na opracowanie projektu urbanistyczno -architektonicznego zespołu mieszkalno - usługowego przy ul. Krasińskiego w Katowicach.
2000
Konkurs SARP NR 897 na zagospodarowanie terenów po zlikwidowanej kopalni „Michał” w Siemianowicach Śląskich -  I nagroda.  
1999
Konkurs SARP NR 879 na opracowanie koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Dąbrowie Górniczej - wyróżnienie.
Konkurs SARP NR 882 na opracowanie koncepcji zagospodarowania Śródmieścia Częstochowy - II nagroda.
hex9.jpg
hex10.jpg
hex11.jpg
hex12.jpg
hex13.jpg
hex14.jpg
hex15.jpg